0250 0735620

Rm. Valcea

Str. Regina Maria, nr. 7, cam. 20

8:30 - 16:00

Luni - Vineri

Legislatie

 1. LEGEA nr. 182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural naţional mobil, republicată, cu modificările ulterioare; (http://legislație.just.ro:http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/24761
 2. LEGEA nr. 149 din 24 iulie 1997 pentru ratificarea Convenţiei UNIDROIT privind bunurile culturale furate sau exportate ilegal, adoptată la Roma la 24 iunie 1995; (http://legislație.just.ro: http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/11822)
 3. LEGEA nr. 79 din 11 noiembrie 1993 pentru aderarea Romaniei la Conventia asupra masurilor ce urmeaza a fi luate pentru interzicerea si impiedicarea operatiunilor ilicite de import, export si transfer de proprietate al bunurilor culturale, adoptata de Conferinta generala a Organizatiei Natiunilor Unite pentru Educatie, Stiinta si Cultura la Paris la 14 noiembrie 1970; (http://legislație.just.ro: http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/3254)
 4. LEGEA nr. 285 din 6 iulie 2006 privind ratificarea celui de Al doilea Protocol la Convenţia de la Haga din 1954 pentru protecţia bunurilor culturale în caz de conflict armat, adoptat la Haga la 26 martie 1999; (http://legislație.just.ro: http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/73550)
 5. ORDONANŢA nr. 44/2000 referitoare la unele măsuri privind asigurarea bunurilor culturale mobile exportate temporar, republicată;  http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/20754
 6. HOTĂRÂREA nr. 1221/2000 pentru aprobarea Normelor metodologice privind acordarea certificatului de garanție guvernamentală; http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/25437
 7. HOTĂRÂREA nr. 1420/2003 pentru aprobarea Normelor privind comerţul cu bunuri culturale mobile, cu modificările şi completările ulterioare; http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/48485
 8. HOTĂRÂREA nr. 1546/2003 pentru aprobarea Normelor de conservare şi restaurare a bunurilor culturale mobile clasate; http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/49313
 9. HOTĂRÂREA nr. 518/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice privind exportul definitiv sau temporar al bunurilor culturale mobile, cu modificările şi completările ulterioare; http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/51488
 10. HOTĂRÂREA nr. 216/2004 pentru aprobarea Normelor privind autorizarea laboratoarelor si a atelierelor de conservare si restaurare, cu modificările şi completările ulterioare; http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/50248
 11. HOTĂRÂREA nr. 886/2008 pentru aprobarea Normelor de clasare a bunurilor culturale mobile; http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/97259
 12. ORDINUL nr. 2035/2000 pentru aprobarea Normelor metodologice privind evidenţa, gestiunea şi inventarierea bunurilor culturale deţinute de muzee, colecţii publice, case memoriale, centre de cultură şi alte unităţi de profil, cu modificările şi completările ulterioare;
 13. ORDINUL nr. 2062 din 9 iunie 2000 pentru aprobarea Normelor metodologice privind evidenţa, gestionarea şi inventarierea documentelor specifice bibliotecilor publice;
 14. ORDINUL nr. 2008/2001 pentru aprobarea Normelor de acreditare a conservatorilor şi restauratorilor, cu modificările şi completările ulterioare;
 15. ORDINUL 2009 / 2001 pentru aprobarea Normelor de acreditare a experților;
 16. REGULAMENTUL (CE) NR. 2469/96 din 16 decembrie 1996 de modificare a anexei la Regulamentul (CEE) nr. 3911/92 privind exportul bunurilor culturale;
 17. REGULAMENTUL (CE) NR. 974/2001 din 14 mai 2001 de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 3911/92 privind exportul bunurilor culturale;
 18. REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) NR. 1081/2012 AL COMISIEI din 9 noiembrie 2012 pentru Regulamentul (CE) nr. 116/2009 al Consiliului privind exportul bunurilor culturale.

 

 • MONUMENTE ISTORICE
 1. LEGEA nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată; (http://legislație.just.ro: http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/29761
 2. LEGEA nr. 157/1997,  privind   ratificarea   convenției   pentru   protejarea Patrimoniului arhitectural al Europei, adoptată la Granada la  03.10.1985 și semnată de România la 22.06.1996, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 274 / 13.10.1997;  (http://legislație.just.ro: http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/11857
 3. LEGEA nr. 285 din 6 iulie 2006 privind ratificarea celui de Al doilea Protocol la Convenţia de la Haga din 1954 pentru protecţia bunurilor culturale în caz de conflict armat, adoptat la Haga la 26 martie 1999; (http://legislație.just.ro: http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/73550
 4. LEGEA nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național – Secțiunea a III-a – zone protejate; (http://legislație.just.ro: http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/21860
 5. LEGEA nr. 451/2002 pentru ratificarea Convenției europene a peisajului, adoptată la Florența la 20 octombrie 2000; (http://legislație.just.ro:http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/37537
 6. LEGEA  nr. 350/2001   privind   amenajarea   teritoriului   și    urbanismul modificată și completată cu Legea nr. 289 / 2006;  (http://legislație.just.ro: http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/29453)
 7. ORDONANŢA nr. 47/2000 privind stabilirea unor măsuri de protecţie a monumentelor istorice care fac parte din Lista patrimoniului mondial, cu modificările şi completările ulterioare http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/20779
 8. ORDONANŢA nr. 21/2006 privind regimul concesionării monumentelor istorice, cu modificările şi completările ulterioare; http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/68342
 9. HOTĂRÂREA nr. 610/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice privind procedura de acordare a creditelor necesare efectuării de lucrări de protejare la monumentele istorice deţinute de persoanele fizice sau juridice de drept privat; http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/44297
 10. HOTĂRÂREA nr. 1430/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice privind situaţiile în care Ministerul Culturii şi Cultelor, respectiv autorităţile administraţiei publice locale, contribuie la acoperirea costurilor lucrărilor de protejare şi de intervenţie asupra monumentelor istorice, proporţia contribuţiei, procedurile, precum şi condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească proprietarul, altul decât statul, municipiul, oraşul sau comuna; http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/48519
 11. HOTĂRÂREA nr. 1502/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice privind cuantumul timbrului monumentelor istorice şi modalităţile de percepere, încasare, virare, utilizare şi evidenţiere a sumelor rezultate din aplicarea acestuia; http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/88690
 12. HOTĂRÂREA nr. 738/2008 privind stabilirea măsurilor necesare în vederea finanţării, elaborării şi actualizării documentaţiilor de amenajare a teritoriului şi urbanism pentru zonele cu monumente istorice care fac parte din Lista patrimoniului mondial;

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/95765

 1. HOTĂRÂREA nr. 493/2004 pentru aprobarea Metodologiei privind monitorizarea monumentelor istorice înscrise în Lista patrimoniului mondial şi a Metodologiei privind elaborarea şi conţinutul-cadru al planurilor de protecţie şi gestiune a monumentelor istorice înscrise în Lista patrimoniului mondial; http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/51555
 2. HOTĂRÂREA 1268/2010 privind aprobarea Programului de protecţie şi gestiune a monumentelor istorice înscrise în Lista patrimoniului mondial UNESCO;

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/125044

 1. HOTĂRÂREA nr. 1067/2007 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea Ordonanţei Guvernului nr. 21/2006 privind regimul concesionării monumentelor istorice; http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/85617
 2. ORDINUL nr. 2260/2008 privind aprobarea Normelor metodologice de clasare şi inventariere a monumentelor istorice, cu modificările şi completările ulterioare, cu modificările şi completările ulterioare;
 3. ORDINUL 2495 din 26 august 2010 pentru aprobarea Normelor metodologice privind atestarea specialistilor, expertilor si verificatorilor tehnici în domeniul protejarii monumentelor istorice;
 4. ORDINUL 2237/2004 privind aprobarea normelor de semnalizare a monumentelor istorice;
 5. ORDINUL nr. 2408 din 23 iunie 2011 privind stabilirea personalului împuternicit să constate contravenţii şi să aplice amenzile prevăzute de actele normative din domeniul culturii, precum şi pentru aprobarea modelului legitimaţiei persoanelor împuternicite şi a modelelor proceselor-verbale de constatare şi sancţionare a contravenţiilor;
 6. ORDINUL nr. 2684/2003 privind aprobarea Metodologiei de întocmire a Obligaţiei privind folosinţa monumentului istoric şi a conţinutului acesteia;
 7. ORDINUL nr. 2173 din 28 martie 2013 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comisiei Naţionale a Monumentelor Istorice;
 8. ORDINUL nr. 3765 din 16 septembrie 2016 pentru aprobarea normelor metodologice privind elaborarea și derularea Programului Naţional de Restaurare a monumentelor istorice, finanțat de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Culturii și gestionat de Institutul Naţional al Patrimoniului.

 

 • ARHEOLOGIE
 1. LEGEA nr. 150 din 24 iulie 1997 privind ratificarea Conventiei europene pentru protectia patrimoniului arheologic (revizuita), adoptata la La Valetta la 16 ianuarie 1992; (http://legislație.just.ro: http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/11827
 2. ORDONANŢA nr. 43/2000 privind protecţia patrimoniului arheologic şi declararea unor situri arheologice ca zone de interes naţional, republicată, cu modificările ulterioare; http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/20778
 3. ORDINUL nr. 2562/2010 privind aprobarea Procedurii de acordare a autorizaţiilor pentru cercetarea arheologică, cu modificările şi completările ulterioare;
 4. ORDINUL nr. 2408 din 23 iunie 2011 privind stabilirea personalului împuternicit să constate contravenţii şi să aplice amenzile prevăzute de actele normative din domeniul culturii, precum şi pentru aprobarea modelului legitimaţiei persoanelor împuternicite şi a modelelor proceselor-verbale de constatare şi sancţionare a contravenţiilor;
 5. ORDINUL nr. 2497 din 26 august 2010 pentru instituirea Programului naţional de cercetare arheologică “Autostrada”.
 • INSTITUTII MUZEALE
 1. LEGEA nr. 311/2003 a muzeelor şi a colecţiilor publice, republicată;  (http://legislație.just.ro: http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/45161
 2. ORDINUL nr. 2035/2000 pentru aprobarea Normelor metodologice privind evidenţa, gestiunea şi inventarierea bunurilor culturale deţinute de muzee, colecţii publice, case memoriale, centre de cultură şi alte unităţi de profil, cu modificările şi completările ulterioare;
 3. ORDINUL nr. 2057/2007 pentru aprobarea Criteriilor şi normelor de acreditare a muzeelor şi a colecţiilor publice;
 4. ORDINUL nr. 2185/2007 pentru aprobarea Normelor de clasificare a muzeelor şi a colecţiilor publice;
 5. ORDINUL nr. 2297 din 17 iulie 2006 pentru aprobarea Criteriilor de acordare a avizului prealabil în vederea înfiinţării muzeelor şi colecţiilor publice;
 • INSTITUTII DE SPECTACOLE SI CONCERTE
 1. ORDONANŢA nr. 21/2007 privind instituţiile şi companiile de spectacole sau concerte, precum şi desfăşurarea activităţii de impresariat artistic, cu modificările şi completările ulterioare; http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/79172
 2. HOTĂRÂREA nr. 86/2008 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comisiei pentru atestare şi avizare în domeniul impresariatului artistic, precum şi a Procedurilor de acordare, suspendare sau retragere a atestatului de impresar artistic, respectiv a avizului pentru desfăşurarea activităţii de impresariat artistic; http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/89315
 • MANAGEMENT INSTITUTIONAL
 1. LEGEA nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorităţi şi instituţii publice, raţionalizarea cheltuielilor publice, susţinerea mediului de afaceri şi respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeana şi Fondul Monetar internaţional; http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/113152
 2. ORDONANŢA DE URGENŢA nr. 9/2001 privind unele măsuri în domeniile culturii şi artei, cultelor, cinematografiei şi dreptului de autor, cu modificările şi completările ulterioare;http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/26233
 3. ORDONANŢA DE URGENŢA nr. 189/2008 privind managementul institutiilor publice de cultură, cu modificările ulterioare.http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/99863
 4. ORDONANŢA DE URGENŢA 72/2013 privind unor instituţii publice aflate în subordinea Ministerului Culturii; http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/149316
 5. HOTĂRÂREA 1410/2009 privind reorganizarea unor instituţii aflate în subordinea Ministerului Culturii, Cultelor şi Patrimoniului Naţional; http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/114150
 6. HOTĂRÂREA nr. 90/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Culturii, cu modificările şi completările ulterioare; http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/114150
 7. HOTĂRÂREA nr. 227 din 30 martie 2000 pentru aprobarea închirierii bunurilor imobile, proprietate publică a statului, aflate în administrarea Ministerului Culturii şi a unor instituţii publice de cultură; http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/21720
 8. HOTĂRÂREA nr. 387 din 2 aprilie 2003 privind înfiinţarea pe lângă Ministerul Culturii şi Cultelor, direcţiile pentru cultură, culte şi patrimoniul cultural naţional judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, şi Administraţia Fondului Cultural Naţional a unor activităţi finanţate integral din venituri proprii; http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/43032
 9. ORDINUL nr. 2799 din 10 decembrie 2015 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi desfăşurare a concursului de proiecte de management, a Regulamentului-cadru de organizare şi desfăşurare a evaluării managementului, a modelului-cadru al caietului de obiective, a modelului-cadru al raportului de activitate, precum şi a modelului-cadru al contractului de management.