0250 0735620

Rm. Valcea

Str. Regina Maria, nr. 7, cam. 20

8:30 - 16:00

Luni - Vineri

Consultari publice

Minuta dezbaterii publice cu tema: ”proiectul de Ordonanţă pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență nr. 76/2018

Minuta dezbaterii publice cu tema: ”proiectul de Ordonanţă pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență nr. 76/2018”, din data de 08.08.2019, poate fi descărcată AICI

Consolidarea unui statut societal al artistului, autorului, creatorului în România

Pagina de consultare publică poate fi accesată la adresa https://statutulartistului.ro/forums/forum/consultare-publica-propunere-politica-publica-statutul-artistului-romania/
 
Prin intermediul acestei pagini, toți cei interesați pot transmite observații și propuneri privind conținutul Propunerii de politică publică, pentru fiecare capitol în parte.

Propunerea alternativă de propunere publică, poate fi consultată integral, pe pagina de website a proiectului, la următorul link: https://statutulartistului.ro/wp-content/utile/Propunere-Politica-Publica-Consolidarea-unui-statut-societal-al-artistului-autorului-creatorului-in-Romania.pdf

În luna iunie, au loc în cadrul proiectului șapte evenimente de diseminare a Propunerii alternative de politică publică ” Consolidarea unui statut societal al artistului, autorului, creatorului, în România”. Vezi calendar evenimente de diseminare aici: https://statutulartistului.ro/evenimente-diseminare-propunere-politica-publica/


Propunere de politică publică alternativă în sprijinul meșteșugurilor tradiționale.pdf

Proiect de Hotărâre

22 Mai 2019

În temeiul Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, Ministerul Culturii supune dezbaterii publice proiectul de Hotărâre pentru aprobarea Acordului de cooperare culturală între Ministerul Culturii din România şi Ministerul Educaţiei, Ştiinţei, Culturii şi Sportului din Georgia.

 În conformitate cu dispoziţiile alin. (4) al art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, propunerile și observațiile referitoare la proiectul de act normativ supus dezbaterii, pot fi transmise în scris pe adresa Ministerului Culturii, B-dul Unirii nr. 22, sector 3, București, pe fax, la nr. 021/222.85.43 sau la adresa de e-mail legislativ@cultura.ro, până la data 31.05.2019.

 Fișiere atașate:

 – nota de fundamentare

 – proiect HG


Proiect de Lege

20 Mai 2019

În temeiul Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, Ministerul Culturii supune dezbaterii publice proiectul de Lege privind modificarea şi completarea Legii nr. 311/2003 a muzeelor şi a colecţiilor publice.

În conformitate cu dispoziţiile alin. (4) al art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, propunerile și observațiile referitoare la proiectul de act normativ supus dezbaterii, pot fi transmise în scris pe adresa Ministerului Culturii, B-dul Unirii nr. 22, sector 3, București, pe fax, la nr. 021/222.85.43 sau la adresa de e-mail legislativ@cultura.ro, până la data 19.06.2019.

 Fișiere atașate:

 – expunere de motive

 – proiect de lege


Proiect de Lege

20 Mai 2019

În temeiul Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, Ministerul Culturii supune dezbaterii publice proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanței Guvernului nr. 43/2000 privind protecţia patrimoniului arheologic şi declararea unor situri arheologice ca zone de interes naţional.

În conformitate cu dispoziţiile alin. (4) al art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, propunerile și observațiile referitoare la proiectul de act normativ supus dezbaterii, pot fi transmise în scris pe adresa Ministerului Culturii, B-dul Unirii nr. 22, sector 3, București, pe fax, la nr. 021/222.85.43 sau la adresa de e-mail legislativ@cultura.ro, până la data 19.06.2019.

 Fișiere atașate:

 – expunere de motive

 – proiect de lege

Proiect de Ordin

8 Mai 2019

În temeiul Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, Ministerul Culturii supune dezbaterii publice, proiectul de Ordin pentru modificarea și completarea  Normelor metodologice pentru aplicarea Ordonanței Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 328/2006 aprobate prin Ordinul ministrului culturii și cultelor nr. 2379/2006.

În conformitate cu dispoziţiile alin. (4) al art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, propunerile și observațiile referitoare la proiectul de act normativ supus dezbaterii, pot fi transmise în scris pe adresa Ministerului Culturii, B-dul Unirii nr. 22, sector 3, București, pe fax, la nr. 021/222.85.43 sau la adresa de e-mail legislativ@cultura.ro, până la data 20.05.2019.

Fișiere atașate: 

– referat de aprobare;

– proiect de Ordin;

– anexa 1 la ordin;

– anexa 2 la ordin;

– tabel comparativ.

Proiect de Hotărâre

23 Aprilie 2019

În temeiul Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, Ministerul Culturii supune dezbaterii publice  proiectul de Hotărâre privind abrogarea articolului 24 din Normele de conservare şi restaurare a bunurilor culturale mobile clasate, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1546/2003.

În conformitate cu dispoziţiile alin. (4) al art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, propunerile și observațiile referitoare la proiectul de act normativ supus dezbaterii, pot fi transmise în scris pe adresa Ministerului Culturii, B-dul Unirii nr. 22, sector 3, București, pe fax, la nr. 021/222.85.43 sau la adresa de e-mail legislativ@cultura.ro, până la data 10.05.2019.

Fișiere atașate:

– nota de fundamentare;

– proiect HG.

Proiect de Ordin

28 Ianuarie 2019
În temeiul Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, Ministerul Culturii supune dezbaterii publice, proiectul de Ordin privind aprobarea normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanței de Urgență nr. 76/2018 privind aprobarea Programului de investiţii în domeniul culturii, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative. 

În conformitate cu dispoziţiile alin. (4) al art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, propunerile și observațiile referitoare la proiectul de act normativ supus dezbaterii, pot fi transmise în scris pe adresa Ministerului Culturii, B-dul Unirii nr. 22, sector 3, București, pe fax, la nr. 021/222.85.43 sau la adresa de e-mail legislativ@cultura.ro, până la data 20.03.2019.

Fișiere atașate:

Referat de aprobare a Ordinului;

Proiect de Ordin.

Proiect de Ordin

22 Noiembrie 2018
În temeiul Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, Ministerul Culturii supune dezbaterii publice, proiectul de Ordin pentru aprobarea Normelor privind reevaluarea bunurilor culturale mobile deţinute de instituţii publice de drept public, în vederea asigurării unei juste reflectări a acestora în contabilitate.

Documente atașate:

              În conformitate cu dispoziţiile alin. (4) al art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, propunerile și observațiile referitoare la proiectul de act normativ supus dezbaterii, pot fi transmise în scris pe adresa Ministerului Culturii, B-dul Unirii nr. 22, sector 3, București, pe fax, la nr. 021/222.85.43 sau la adresa de e-mail legislativ@cultura.ro, până la data 05.12.2018.Proiect Ordonanță

21 August 2018

Ministerul Culturii supune dezbaterii publice, în temeiul dispozițiilor alin. (4) al art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparență decizională în administratia publica, proiectul de  Ordonanță privind modificarea și completarea unor acte normative în domeniul culturii

Documente atașate:

 

Proiect de Ordin

23 Aprilie 2018

În temeiul Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, Ministerul Culturii supune dezbaterii publice proiectul de ordin pentru aprobarea Ghidului privind privind procedura de selecţie a manifestărilor, acţiunilor şi proiectelor de aniversare a Centenarului României (1918 – 2018) şi a Primului Război Mondial, formulate şi asumate de entități persoane juridice de drept privat fără scop patrimonial, organizarea şi funcţionarea comisiilor, precum şi procedura de soluţionare a contestaţiilor.

Documente atașate: